Zesłanie Ducha Świętego
Ewangelia – Jana 15:26-27, 16:12-15
Obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Misterium paschalne osiągnęło swój punkt kulminacyjny w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów i uczniów obecnych w górnym pokoju w Jerozolimie. Duch Święty przemienił każdego z nich. Uczestniczyli oni w życiu Jezusa Chrystusa w bardzo specyficzny sposób, o którym czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy przyjdzie Duch Prawdy, „i wy będziecie świadkami”. Nie jesteśmy nikim, ale jesteśmy świadkami miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie. Ponownie Jezus mówi: „Gdy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”. Duch Święty otwiera nas na pełną prawdę, a nie na częściową prawdę lub fragmenty prawdy. Pełna prawda daje nam całkowite wyzwolenie, o którym mówi św. Paweł w Liście do Galatów w drugim dzisiejszym czytaniu. „Skoro Duch jest naszym życiem, dajmy się prowadzić Duchowi”. A Duch przynosi „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, ufność, łagodność, opanowanie”. To właśnie zmieniło się dzięki przyjściu Ducha Świętego. Zastanówmy się: Na ile jestem posłuszny zmianom, które Duch Święty wprowadził w moje życie?