1. niedziela czasu zwykłego
    Ewangelia – Marka 2:23-3:6
    „Czy jest wbrew prawu w dzień szabatu czynić dobrze, czy czynić źle”. Odpowiedź jest bardzo jasna. Czynienie dobra w szabat nie jest sprzeczne z prawem. Tym stwierdzeniem Jezus uczy nas, że każde prawo musi mieć sposób na czynienie dobra. Człowiek z uschłą ręką siedzi wśród ludzi. Jezus prosi go, aby zmienił swoją pozycję: „Stań na środku”. Ten człowiek, który ma problem, musi stanąć pośrodku społeczności, ponieważ jeśli nie szukamy rozwiązania jego problemu, ale obchodzimy dzień Pański, wydaje się to bez znaczenia. Bez wrażliwości na problemy innych, nasze pobożne świętowanie staje się bezsensowne. Kiedy potrafimy umieścić problemy innych w centrum naszych myśli i staramy się czynić dobro, które możemy uczynić, naśladujemy Jezusa. Ale kiedy jesteśmy uparci jak faryzeusze, będziemy musieli opuścić obecność Jezusa. „Faryzeusze wyszli i natychmiast zaczęli spiskować z Herodianami przeciwko Niemu, dyskutując, jak Go zniszczyć”. Zastanówmy się: Czy jestem wrażliwy na problemy innych i staram się czynić dobro, aby pozostać w obecności Pana?