CHLEB POWSZEDNI

Niedziela 2 kwietnia

Niedziela Palmowa
Pierwsze czytanie – Izajasza 50:4-7
W tym fragmencie możemy zobaczyć sposób myślenia ucznia, który idzie naprzód, aby wziąć swój krzyż za Jezusem, który wjechał do Jerozolimy. Ten sposób myślenia składa się z trzech momentów. Pierwszym z nich jest uformowanie sposobu myślenia przez Pana. Pan uformował ucznia, dając mu specjalny język, który wiedział, jak odpowiedzieć na zmęczenie i zapewnił mu mowę. Następnie Pan budzi ucznia do słuchania, do słuchania jak uczeń, poprzez otwarcie jego ucha. Formowanie języka i ucha przez Pana. Drugi moment to odpowiedź ucznia. Uczeń dobrowolnie staje przed krzyżem. Nie stawia oporu wobec krzyży, które musi nieść. Przyjął z odwagą i wielkodusznością wszystkie cierpienia dla tej sprawy. Trzeci moment to ostateczne doświadczenie ucznia. „Pan przychodzi mi z pomocą, tak że jestem nietknięty zniewagami. Tak samo i ja nastawiam twarz jak krzemień; wiem, że nie doznam wstydu”. Taka jest postawa ucznia idącego za Jezusem do Jerozolimy. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy wzywa nas, abyśmy w takim nastawieniu szli za Nim. Przyjąć formację od Pana, Przyjąć krzyż z odwagą, Przeżyć zbawienie z radością. Zastanówmy się: Czy z takim samym nastawieniem przyjmuję formację Pana, by iść za Nim do Jerozolimy?

Share: