CHLEB POWSZEDNI

Niedziela, 20 sierpnia

20. niedziela okresu zwykłego
Święty Bernard z Clairvaux (1090-1153)
Pierwsze czytanie – Izajasz 56:1,6-7
„Wszystkich, którzy przestrzegają szabatu, nie profanując go, i trzymają się mojego przymierza – tych przyprowadzę na moją świętą górę”. Każdy bez wyjątku zostanie przyprowadzony na Świętą Górę Pana, jeśli będzie przestrzegał szabatu. Dzień Pański musi być przestrzegany zgodnie z przymierzem. Fragment ten rozpoczyna się od napomnienia, by dbać o sprawiedliwość i postępować uczciwie. Nasza uczciwość zależy od tego, czy uznajemy obecność i opiekę naszego Pana w naszym życiu. Obserwacja dnia Pańskiego jest oddawaniem sprawiedliwości temu, co Pan czyni w naszym życiu. A jeśli czynimy tę sprawiedliwość, Pan mówi: „Uczynię ich radosnymi w moim domu modlitwy”. Staniemy się radośni i staniemy się Jego domem modlitwy, miejscem interakcji Boga. I staniemy się domem modlitwy dla wszystkich narodów. Wszystko to zaczyna się od naszego właściwego świętowania dnia Pańskiego, poprzez oddanie sprawiedliwości obecności Pana w naszym życiu. Zastanówmy się. Czy oddaję sprawiedliwość obecności Pana w moim życiu, obchodząc dzień Pański zgodnie z przymierzem?

Share: