Siódma Niedziela Wielkanocna
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 1:12-14
„Wszyscy oni łączyli się w nieustannej modlitwie wraz z kilkoma kobietami, w tym z Marią, matką Jezusa, i z Jego braćmi”. Są to dni modlitwy o przyjście Ducha Świętego. Apostołowie, uczniowie dołączyli do Matki Maryi w nieustannej modlitwie. To jest model Kościoła, który oczekuje Ducha Świętego. Bycie zjednoczonym razem i bycie w ciągłej modlitwie. Aby Duch Święty mógł przyjść, musimy mieć jedność między sobą, a następnie musimy zaangażować się w nieustanną modlitwę. Ciągła modlitwa wymaga ciągłej jedności. To nie jest tak, że przychodzimy razem, modlimy się i odchodzimy. Duch Święty jest witany w jedności celebrowanej w nieustannej modlitwie. W tych dniach modlimy się również o Ducha Świętego. Upewnijmy się, że jesteśmy w jedności z członkami mojej wspólnoty i nieustannie się modlimy. Zastanówmy się: czy modlę się o Ducha Świętego w jedności i nieustannie?