29. niedziela zwykła
Pierwsze czytanie – Izajasza 45:1,4-6
97 ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2023
Czytanie na Światowy Dzień Misyjny jest bardzo inspirujące, ponieważ naszym obowiązkiem jest wyznawanie jedynego Boga. Ponieważ kiedy nie mamy wyznawać jedynego Boga, który objawił się w osobie Jezusa Chrystusa, to co chcę zrobić, to znaleźć miejsce dla Boga, który odpowiada moim celom. Często, gdy nie chcemy wyznawać jedynego Boga, chcemy wyznawać Boga, który odpowiada moim celom. Boga, który usprawiedliwia robienie tego, co chcę. Boga, który nie kwestionuje mojej interpretacji rzeczy i zdarzeń. Jest to Bóg do mojej dyspozycji, a nie ja do dyspozycji Boga. Kiedy Pan Bóg mówi: „Wezwałem cię po imieniu”, oznacza to, że jest tylko jeden Bóg, któremu powinienem być posłuszny i uległy. Ilekroć mam pokusę, by zrobić coś przeciwnego, powinienem pamiętać o historii. Bycie misjonarzem to nic innego jak przezwyciężenie strachu przed pójściem do kogokolwiek, aby głosić przesłanie Ewangelii. Zastanówmy się: Czy jestem gotowy zaakceptować jedynego Boga, któremu wszyscy są poddani?