Niedziela Palmowa
Ewangelia Marka 11:1-10
Wjazd Jezusa do Jerozolimy jest bardzo symboliczny. „Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko was, a zaraz gdy tam wejdziecie, znajdziecie oślę uwiązane, na którym nikt nigdy nie siedział; rozwiążcie je i przyprowadźcie”. Idąc do wioski naprzeciwko, znajdujemy osiołka, na którym nikt nigdy nie siedział. Na nim Jezus wjeżdża do Jerozolimy. Ludzie zarzucili na niego swoje szaty i rozłożyli na drodze liściaste gałęzie. Ludzie dzielą się tym, co mają, aby powitać Jezusa. Upiększają drogę, rozrzucając liściaste gałęzie. Następnie wołają Hosanna. „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie! Błogosławione królestwo naszego ojca Dawida, które nadchodzi! Hosanna na wysokościach!” Wszystko to daje nam prawdziwy obraz tego, że ludzie witają Jezusa w swoim miejscu z radością i nadzieją. Radością z Bożej obecności i nadzieją na Bożą interwencję w ich życiu. Święto Niedzieli Palmowej zapewnia Bożą obecność w naszym życiu i gwarantuje ostateczną interwencję Boga w naszym życiu. Zastanówmy się: Czy uczestniczę w Liturgii Niedzieli Palmowej z radością Bożej obecności w moim jestestwie i z nadzieją Bożej interwencji w moim życiu?