Dzień Bożego Narodzenia
Ewangelia – Jan 1:1-5,9-14
„On był na świecie, który przez Niego miał swój byt, a świat Go nie poznał”. Widzimy napięcie między Bogiem a człowiekiem. Bóg, który chce przebywać pośród nas i który jest pośród nas. I człowiek, który nie uznaje tej obecności. Bo Bóg pośród nas to poważna rzeczywistość, która jest darem, a jednocześnie wielką odpowiedzialnością. Bóg pośród nas nie jest czymś, czego należy się bać. Właściwie jest to wyzwolenie. Bóg pośród nas staje się rzeczywistością lęku, kiedy chcemy się zamknąć, kiedy chcemy realizować swoje projekty z pominięciem Boga, kiedy chcemy realizować swoje projekty z pominięciem innych. Bóg pośród nas staje się błogosławieństwem, gdy chcesz otworzyć się na Boga, gdy chcesz być całkowicie prowadzony przez Boga, gdy chcesz realizować projekty większe od siebie. Zastanówmy się: Bóg pośród nas, to błogosławieństwo, to nasze wyzwolenie, by stać się dziećmi Bożymi.