21. niedziela okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Izajasza 22:19-23
Poprzez słowa proroka Pan mówi, jak przygotowuje Eliakima na jego nowe stanowisko. W tych słowach możemy odkryć, jak Pan przygotowuje tego, kto jest powołany do misji. Pan daje Eliakimowi wszelką łaskę niezbędną do jego nowej misji. Jednocześnie czytamy, jakie są oczekiwania Pana wobec Eliakima. Dlatego ważne jest, abyśmy zrozumieli, że kiedy mamy łaskę, musimy również zrozumieć oczekiwania Pana. W tym celu musimy być blisko łaski, dzięki której możemy zrozumieć, czego Pan od nas oczekuje. Łaska jest zawsze dana, abyśmy mogli troszczyć się o innych tak, jak chce tego Pan. W przypadku Eliakima Pan mówi, że „będzie on ojcem dla mieszkańców Jerozolimy i dla domu Judy”, a przez to „stanie się tronem chwały”. W ten sposób łaska będzie działać w Eliakimie. Musimy zrozumieć nasze powołanie z łaską, którą otrzymujemy, abyśmy mogli stać się tronem Bożej chwały. Zastanówmy się: Czy rozumiem swoje powołanie dzięki łasce, którą otrzymuję od Pana?