4. niedziela okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Sofoniasz 2:3,3:12-13
70. Światowy Dzień Trędowatych
„Pośród was pozostawię lud pokorny i prosty, a ci, którzy pozostaną w Izraelu, będą szukać schronienia w imieniu Pana”. W tych słowach proroka Pan kojarzy się z grupą ludzi pokornych i uniżonych. On sam utożsamia się z tym ludem. Ponieważ szukają oni ratunku w imieniu Pana. Oni mają tylko Pana jako swoją ostoję. Nie mają nic innego poza Panem. Ci, którzy nie mają nic innego niż Pan, są wyjątkowi przed Panem. Pan przyjmuje ich jako swoich. Naszym wyzwaniem jest być częścią tej grupy, która Pana przyjmuje za swojego. Co w tym celu powinniśmy zrobić? Prorok odpowiada: „szukajcie uczciwości, szukajcie pokory”. Szukanie uczciwości to szukanie prawdy o miłości Boga. Prawda o miłości Boga jest taka, że jest ona wszechogarniająca, jest integralna. I żeby przyswoić sobie tę miłość Boga, muszę szukać pokory. Aby otrzymać miłość Boga, muszę być pokorny. Muszę wyjąć swoją pychę, aby miłość Boga zajęła miejsce mojego ego. Zastanówmy się: Czy należę do tych, którzy szukają schronienia w imieniu Pana, czy nie?