Niedziela Wielkanocna
Ewangelia – Marka 16:1-8
„Szukacie Jezusa z Nazaretu, który został ukrzyżowany: zmartwychwstał, nie ma go tutaj… Idzie przed wami do Galilei; tam go ujrzycie, tak jak wam powiedział”. Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego, nie ma tutaj, zmartwychwstał. Wziął na krzyż wszystkie nasze grzechy. Wziął na krzyż wszystkie nasze zdrady. Wziął na krzyż wszystkie nasze zaparcia. Wziął na krzyż wszystkie nasze lęki. Wziął na krzyż całą naszą arogancję. Wziął na krzyż wszystko, co powinno być między Bogiem a nami. Ale nie pozostał na krzyżu ani w grobie. On zmartwychwstał. Powstał ze wszystkich konsekwencji grzechu. Moc grzechu ani moc śmierci nie mogły Go powstrzymać. On zmartwychwstał. Zmartwychwstał ze wszystkiego, co mroczne w ludzkości i chce, abyśmy powstali razem z Nim i spotkali się z Nim w Galilei, dokąd zmierza. Chce spotkać się z tobą tam, gdzie my prowadzimy nasze normalne życie. Chce, aby radość z Jego zmartwychwstania była radością ze spotkania z Nim w codziennym scenariuszu naszego życia. Życie. Zastanówmy się: Niech radość z Jego zmartwychwstania będzie radością spotkania z Nim w zwykłych chwilach naszego życia.