Trójcy Przenajświętszej – Uroczystość
Pierwsze czytanie – Wj 34:4-6,8-9
Mojżesz wzywał Pana: „Panie, Panie, Boże łagodny i litościwy, nieskory do gniewu, bogaty w dobroć i wierność”. Bóg czułości i współczucia to Bóg Ojciec, który jest czuły i ma współczucie, to Bóg Syn, który wyraża czułość i współczucie, to Bóg Duch Święty, który wciela czułość i współczucie w naszym życiu. Trójca Święta jest Bogiem objawionym nam przez Jezusa. Mówił o Ojcu, z którym jest jedno, a także o Duchu Świętym, który jest jedno z Nim i z Ojcem. To jest objawienie. Nie możemy poznać Boga inaczej niż przez objawienie. Jednocześnie, jeśli Bóg jest miłością, musi być trójjedyny. Ten, który kocha, ten, który jest miłością i miłość między tym, który kocha i tym, który jest miłością. Ten dynamizm jest dynamizmem w Trójcy, w Bogu Trójjedynym. Jest to Bóg czułości i współczucia, nieskory do gniewu, bogaty w dobroć i wierność. Zastanówmy się: jak bardzo jestem przywiązany do Trójjedynego Boga, w którego wierzymy?