II Niedziela Adwentu
Ewangelia – Mt 3, 1-12
„Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Jan Chrzciciel czuje obecność Boga w pobliżu. I dlatego powiedział: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie Jego ścieżki”. Najpierw to, czego potrzebujemy, to poczuć obecność Boga obok nas. Wtedy myślimy o przygotowaniu drogi dla Pana. Po drugie, widzimy styl życia Jana Chrzciciela, który wzywa do przygotowania drogi dla Pana. „Ten człowiek, Jan nosił szatę z wielbłądziego włosia ze skórzanym pasem wokół talii, a jego pokarmem była szarańcza i dziki miód”. Przygotowanie dla Pana zaczyna się w nas samych, kiedy zostawiamy to, co powierzchowne, a podkreślamy to, co istotne. Nie biegniemy, aby dostosować się do standardów otaczającego nas świata, ale stajemy się tym, co przyciąga świat do nawrócenia. I po trzecie, pokora czyni ostatni krok w przygotowaniu. „Lecz Ten, który idzie za mną, jest potężniejszy ode mnie, a ja nie nadaję się do noszenia Jego sandałów; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”. Dzięki pokorze możemy stać się narzędziami Ducha Świętego. Oczyszczamy się Duchem Świętym. Poddajmy się refleksji: Adwent to czas odczuwania bliskości Pana i przygotowania Jego drogi naszym stylem życia i naszą pokorą.