Przemienienie Pańskie
Pierwsze czytanie – Daniela 7:9-10,13-14
„Jemu została powierzona władza, chwała i królowanie, a ludzie ze wszystkich ludów, narodów i języków stali się Jego sługami. Jego władza jest władzą wieczną, która nigdy nie przeminie, a jego imperium nigdy nie zostanie zniszczone”. Dziś jest święto Przemienienia Pańskiego. Święto, podczas którego wybrani Apostołowie mogli być świadkami chwały Jezusa Chrystusa. Apostołowie byli tego świadkami w sposób, w jaki prorok Daniel był tego świadkiem około 600 lat przed nimi. On przychodzi na obłokach niebieskich, ale jest podobny do syna człowieczego. Pokazuje to zarówno boską, jak i ludzką naturę Jezusa Chrystusa. Poprzez misterium paschalne otrzymał suwerenność, chwałę i królewskość, gdy pokonał śmierć. Pokonując śmierć, Jego suwerenność stała się wieczną suwerennością, która nigdy nie przeminie. Przemienienie jest uważane za kluczowy moment w Ewangeliach, ponieważ objawia Jezusa jako wypełnienie prawa (Mojżesza) i proroków (Eliasza) oraz podkreśla Jego boską naturę. Rozmyślając nad pierwszym czytaniem ze słów Daniela, musimy starać się być blisko Jezusa Chrystusa, który nigdy nie przeminie. Zastanówmy się: Na ile medytuję boskość Jezusa Chrystusa?