CHLEB POWSZEDNI

Niedziela 7 maja

Piąta Niedziela Wielkanocna
Drugie czytanie 1 P 2, 4-9
„Pan jest żywym kamieniem”. Jak kamień może być żywy? Kamień jest żywy, bo jest wybrany przez Boga i cenny dla Niego, bo na tym kamieniu będzie budował. Żywym kamieniem jest święte kapłaństwo w Jezusie Chrystusie. Kapłaństwo, które składa duchowe ofiary. Kapłaństwo, które tworzy duchowy dom. Dla tych, którzy są wierzący, jak mówi Pismo, jest to cenne. Kapłaństwo jest żywym kamieniem, ponieważ jest wybrane, poświęcone i wyznaczone do śpiewania chwały Bożej, aby ci, którzy są w ciemności, mogli być wezwani do cudownego światła Bożego. Kiedy widzimy kapłaństwo jako żywy kamień wybrany przez Boga i cenny dla Niego, możemy na nim polegać i nie będziemy zawiedzeni. Nasza relacja z Bogiem ma być zbudowana na tym żywym kamieniu. Ten żywy kamień pomaga nam wyjść z ciemności do cudownego światła Boga, który wybrał tego żywego Boga. Kapłaństwo Jezusa Chrystusa jest tym żywym kamieniem, na którym budujemy naszą relację z Bogiem. Kapłani uczestniczą w tym kapłaństwie Chrystusa, aby ten proces był kontynuowany. Zastanówmy się: Czy buduję swoje życie na żywym kamieniu, którym jest Jezus Chrystus?

Share: