Chrzest Pański
Pierwsze czytanie – Izajasza 42:1-4,6-7
„Wiernie przynosi prawdziwą sprawiedliwość; nie zachwieje się, ani nie zostanie skruszony, dopóki prawdziwa sprawiedliwość nie zostanie ustanowiona na ziemi, bo wyspy oczekują jego prawa” To jest Chrzest Pański, w którym rozpoczyna się misja. Misja niesienia prawdziwej sprawiedliwości. Prawdziwa sprawiedliwość to otwarcie oczu niewidomych i uwolnienie z więzienia jeńców i tych, którzy żyją w ciemności. Jezus swoim chrztem zakłada tę misję. Ta misja to nie jest show. To nie jest głośne krzyczenie czy wydawanie swojego głosu na ulicach. Jest to misja w sercach ludzi. Jest to misja z miłością, która rozpala światło w każdej osobie. Jest to misja z przymierzem z każdą osobą, które rozwija się w osobistą relację z Jezusem. Jest to misja, w której Jezus bierze cię za rękę i formuje. Jest to misja wyzwolenia. Pytanie: „czy przyjmuję misję wyzwolenia Jezusa w moim życiu?”.