1. niedziela zwykła
    Święty Efrem Diakon
    Ewangelia – Marka 3:20-35
    Jezus we fragmencie Ewangelii jest źle rozumiany przez swoich krewnych, ponieważ zajmował się ludźmi, którzy chcieli Go słuchać bez posiłku. Uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, źle Go zrozumieli, ponieważ oskarżyli Go o to, że „przez księcia diabłów wypędza diabły”. Na podstawie tych dwóch nieporozumień Jezus daje nam prawdziwy obraz tego, czym jest relacja z Bogiem. Relacja z Bogiem opiera się na działaniu Ducha Świętego. To Duch Święty niesie nam miłość Boga, wcieloną w Jezusie Chrystusie. Jeśli ktoś zaprzecza Duchowi Świętemu, całkowicie odcina się od miłości Boga. To jest jego lub jej wybór. Ale tak właśnie się dzieje. Kiedy nie mamy relacji, nie możemy też mieć przebaczenia. Drugi obraz relacji dotyczy Słowa Bożego. Jezus Chrystus jest wcielonym Słowem Bożym. Tak więc, aby być z Nim w relacji, musimy być częścią Słowa Bożego. Stajemy się częścią Słowa Bożego poprzez czynienie woli Bożej. Wypełniając wolę Bożą, stajemy się częścią Słowa Bożego i urzeczywistniamy życie Jezusa Chrystusa otrzymane poprzez sakramenty jako bracia i siostry Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się: Jak bardzo cenię sobie możliwość intymnej relacji z Jezusem Chrystusem w Duchu Świętym?