28 Niedziela Zwykła

Ewangelia – Łukasza 17:11-19

„… rzucił się do stóp Jezusa i podziękował mu…. Wstań i idź dalej. Twoja wiara cię uzdrowiła”. Wdzięczność jest wyrazem twojej wiary. Sposób, w jaki trędowaty samarytanin wyraża swoją wdzięczność, jest bardzo wzruszający. „Jeden z nich, znalazłszy się uzdrowiony, powrócił chwaląc Boga na cały głos, rzucił się do stóp Jezusa i podziękował Mu”. Odwracanie się, chwalenie Boga na cały głos i rzucanie się do stóp Jezusa. Trzy działania: odwrócenie się, z wdzięcznością odwracasz się do Jezusa, zmieniasz się, nawracasz; chwaląc Boga na cały głos, z wdzięcznością dajesz z siebie wszystko, co możesz, wszystko, co masz; rzucając się do stóp, z wdzięcznością oddajesz całe swoje ja u Jego stóp. Następnie ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, czym Jezus go nagradza. „Wstań i idź dalej”. Jezus przywraca mu wolność jako syna Bożego. Wstań jak syn i idź w wolności. Wdzięczność przywraca ci godność jako syna i córki Boga. W czasie, gdy inni uzdrowieni trędowaci idą, aby pokazać się kapłanom, trędowaty Samarytanin wyrusza w drogę z wolnością syna Bożego. Ten pierwszy związany z prawem, a później uwolniony dzięki łasce. Tak więc pytanie brzmi: czy jesteś wystarczająco wdzięczny, aby uzyskać wolność jako syn lub córka Boga?