Niewyrażone myśli stanowią spory procent naszych myśli. Przeważnie przekazywane są jako osobiste i pod naszą kontrolą. Ale prawda jest taka, że myśli niewyrażone nie są w pełni pod naszą kontrolą. Wpływają one do nas, ale wpływają na nas aktywnie. Dlatego ważne jest, aby niewyrażone myśli były również pozytywne. Nie pocieszajcie się tym, że nikt inny nie zna tych myśli. Negatywne niewyrażone myśli przysłaniają nasze wyrażone pozytywne myśli.  Dlatego też trenujcie umysł, aby generował zawsze pozytywne myśli, zarówno wyrażone jak i niewyrażone.

Don Giorgio