Wspaniałą pieśnią radości Maryja uczy nas chwalić Pana. Do niej się zwracamy:

Raduje się mój Duchu w Bogu, moim Zbawcy

Wielkie rzeczy uczynił dla nas Pan, Cenny i wszechmocny, święte jest Jego imię.

Raduje się mój Duchu w Bogu, moim Zbawcy

On patrzy na pokorę swoich dzieci, a jego dobroć rozciąga się na tych, którzy się go boją.

Duch mój raduje się w Bogu, moim Zbawcy

Naszą modlitwę błagalną skierujmy do Maryi. Jak dzieci do naszej matki, do niej mówimy:

Matko Boża, daj mi proste serce.

Święta Maryjo, Matko Boża, zachowaj dla mnie serce dziecięce, czyste i przejrzyste. Obdarz mnie prostym sercem, które nie tęskni za smutkiem.

Matko Boża, obdarz mnie prostym sercem.

Serce pokorne, które kocha nie żądając odwzajemnienia miłości, z radością otwierające się na inne serca, ofiarowujące się przed Twoim Boskim Synem.

Matko Boża, daj mi proste serce.

I niech Bóg nadziei napełni nas głęboką radością. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.