Na XXI Kapitule Generalnej w Berlinie został wybrany nowy Zarząd Generalny. W skład Zarządu wchodzą:
M.M. Sybilla Kołtan – Przełożona Generalna
S.M. Petra Ladig – Wikaria Generalna
S.M. Róża Mueller – Radna Generalna
S.M. Franciszka Jarnot – Radna Generalna
S.M. Tadea Mlwilo – Radna Generalna
Zarząd w takim składzie będzie pełnił posługę w Zgromadzeniu do 2029 roku.