HISTORIA GRUPY ŚW. BAKITHA
Grupa rozpoczęła się 14/09/2022, z dwiema dziewczynami z tej samej rodziny, Anną i Priscą.
Po kilku dniach 25/09/2022 powiększyła się i doszła do sześciu młodych dziewcząt.
Jest to grupa, która ma na celu kontynuację Ducha naszego Założyciela Ojca Jana Schneidera, z hasłem „Zmiłuj się nad problemami niezliczonych córek” Było to polecenie naszego Założyciela Ojca Jana Schneidera.
Intencją jest pomoc dziewczętom i kobietom w rozpoznaniu i uwierzeniu w siebie, w poznaniu swojej wartości, a nie postrzeganiu siebie jako narzędzia, którym każdy może się posługiwać jak chce.
Uczą się umiejętności pracy, takich jak szycie, gotowanie, robienie różańców i innych rzeczy, aby podnieść swój status i styl życia, co może pomóc im w uzyskaniu niezależności i uniknąć mentalności niektórych z nich, aby wykorzystywać swoje ciała do niewłaściwego traktowania.
Bakitha, ponieważ porównujemy życie w niewoli, które prowadziła St. Bakitha, a następnie została uwolniona, aby stać się mniszką i w końcu świętą, pomóżmy naszym córkom, które są brane jako intelektualne niewolnice, będąc oszukiwane i wykorzystywane przez tych, którzy biorą je jako przedmiot handlu ciałem. Uczymy je różnych zawodów, aby mogły być niezależne i wyzwolić je ze złego myślenia.
Tak więc grupa została oficjalnie otwarta dzisiaj 12.02.2023 r. z 23 członkiniami. Z ich mistrzynią s. Heleną Chialo wspomaganą przez s. Alyocia Ulanga.
Gościem była s. Agnes Mwanajimba, przełożona regionalna Tanzanii – Region.

Przygotowała – s. Helena Chialo
Region Tanzania