Ważne jest, aby kultywować sposób myślenia, który docenia i przyjmuje pomysły innych. Obejmuje to aktywne słuchanie, rozważanie alternatywnych punktów widzenia i bycie otwartym na konstruktywną krytykę. W ten sposób możemy wspierać środowisko, które zachęca do współpracy i rozwoju intelektualnego, prowadząc do rozwoju silniejszych i bardziej innowacyjnych pomysłów. Odrzucanie pomysłu wyłącznie na podstawie faktu, że nie pochodzi on od nas samych, jest przykładem intelektualnej stronniczości i braku otwartości na nowe perspektywy. Ostatecznie wartość pomysłu powinna być określana na podstawie jego treści, wykonalności i potencjalnego wpływu, a nie tego, czy jest on zgodny z naszymi osobistymi preferencjami lub egoizmem.

Don Giorgio