Piątek 34. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Daniel 7:2-14
Wizja z Księgi Daniela 7 jest złożona i była przedmiotem różnych interpretacji w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę kontekst historyczny, symboliczny język literatury apokaliptycznej i perspektywy teologiczne, w ramach których tekst ten jest interpretowany. Wizja ta odgrywa znaczącą rolę zarówno w żydowskiej eschatologii, jak i teologii chrześcijańskiej, szczególnie w zrozumieniu koncepcji Mesjasza i proroctw dotyczących czasów ostatecznych. Ważne jest zrozumienie drugiej części czytania, w której widzimy syna człowieczego. „Jemu została powierzona władza, chwała i królowanie, a ludzie ze wszystkich ludów, narodów i języków stali się jego sługami”. Ważne jest również, aby zobaczyć i żyć, że wszystko w nas również poddaje się władzy syna człowieczego. Zastanówmy się: Na ile poddaję się Synowi Człowieczemu?