Piątek 6. tygodnia okresu wielkanocnego
Święty Jan z Ávili, kapłan, doktor Kościoła
Ewangelia – Jana 16:20-23
„Ujrzę was znowu i rozradują się serca wasze, a radości tej nikt wam nie zdoła odebrać”. W tych słowach Jezusa widzimy, że chodzi o niebo. Kiedy jesteśmy w niebie, nikt nie może odebrać nam radości. Jezus mówi też: „Kiedy nadejdzie ten dzień, nie będziecie zadawać mi żadnych pytań”. To również odnosi się do nieba, ponieważ kiedy będziemy w niebie, zrozumiemy wszystko i nie będziemy mieć więcej pytań. Nasza radość będzie doskonała i nie będziemy mieli żadnych pytań. Ale nie chodzi tylko o niebo, ale także o nasze chrześcijańskie życie. Ponieważ nasze chrześcijańskie życie jest życiem z Jezusem, a kiedy jesteśmy z Jezusem, jesteśmy w niebie. Kiedy jesteśmy z Jezusem, nic nie może odebrać nam radości. Kiedy jesteśmy z Jezusem, nasza wiara w Niego usuwa wszystkie pytania. Są to dni, kiedy modlimy się i czekamy na przyjście Ducha Świętego. Duch Święty czyni obecność Jezusa Chrystusa w naszym codziennym życiu, a także daje nam łaskę wiary w Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się nad tym: Módlmy się o Ducha Świętego, abyśmy mogli żyć w obecności Jezusa Chrystusa.