Święta Klara, dziewica
Piątek 18. tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – Flp 3, 8-14
„Dla Niego godzę się na utratę wszystkiego i wszystko uznaję za śmieci, bylebym tylko miał Chrystusa i w Nim znalazł miejsce”. Ta intymna relacja z Jezusem Chrystusem wynika ze zrozumienia fundamentalnej prawdy wiary chrześcijańskiej. Jest to spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa. Wszystko staje się śmieciem, gdy się Go spotyka. Dlatego św. Paweł mówi, że nie może wydarzyć się nic, co przeważyłoby najwyższą korzyść z poznania Jezusa Chrystusa. Jeśli nasze spotkanie doprowadzi do poznania Jezusa Chrystusa, zmieni to wszystko. Poznanie Jezusa Chrystusa relatywizuje wszystko. Wszystko inne staje się śmieciem, gdy nadajemy pierwszorzędne znaczenie osobie Jezusa Chrystusa. Możemy nadać pierwszorzędne znaczenie Jezusowi Chrystusowi, gdy jesteśmy w stanie Go poznać. Aby Go poznać, musimy mieć postawę św. Pawła. „Wszystko, czego pragnę, to poznać Chrystusa i moc Jego zmartwychwstania oraz dzielić Jego cierpienia, naśladując wzór Jego śmierci”. Jedynym pragnieniem św. Pawła jest poznanie Chrystusa, mocy Jego zmartwychwstania i dzielenie cierpień Jezusa. To pragnienie nie dotyczy tylko wiedzy, ale bycia częścią cierpień Jezusa. To jest doskonałość, która przychodzi przez wiarę. Być częścią cierpień Jezusa z wiarą w moc Jego zmartwychwstania. Zastanówmy się: Czy pragnienie uczestniczenia w cierpieniach Chrystusa jest częścią mojego pragnienia poznania Jezusa Chrystusa?