Piątek 1. tygodnia w okresie zwykłym
Święty Hilary, biskup, doktor Kościoła
Pierwsze czytanie – List do Hebrajczyków 4:1-5,11
List mówi o „miejscu odpoczynku”. I czytamy: „Musimy zatem zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć to miejsce odpoczynku, bo inaczej niektórzy z was mogą skopiować ten przykład nieposłuszeństwa i zostać zgubieni.” Czym jest to „miejsce odpoczynku”? Jest to nasza dusza znajdująca swój pokój w Bogu. To jesteśmy my znajdujący pokój w planie Bożym. Zawsze jesteśmy niespokojni, ponieważ nie znamy wielu rzeczy i nie wiemy, co się wydarzy. Ale kiedy mamy wiarę, możemy dojść do tego „miejsca odpoczynku”. „My jednak, którzy mamy wiarę, dojdziemy do miejsca odpoczynku”. Musimy całkowicie zawierzyć Jego planowi, a nie powinniśmy tworzyć własnych planów. To jest właśnie nieposłuszeństwo, o którym czytamy. Nie bądźmy niespokojni z naszymi troskami i zmartwieniami, ale bądźmy w „miejscu odpoczynku” z naszą wiarą w pełen miłości plan Boga. Zastanówmy się: Czy jesteśmy niespokojni, czy też jesteśmy w „miejscu odpoczynku” z naszą wiarą w kochający plan Boga dla nas?