Piątek 28 tygodnia czasu zwykłego

Św. Kalikst, Papież, Męczennik

Ewangelia – Łukasza 12:1-7

„Przecież każdy włos na twojej głowie został policzony. Nie ma co się bać: jesteś warta więcej niż setki wróbli”. Czy jesteśmy świadomi tej wielkiej tajemnicy nas samych? Nie ma w nas nic zwyczajnego. Wszystko należy do projektu i planu Boga. Wszystko we mnie jest cenne dla Boga. Miłość Boga obejmuje każdy aspekt mojej istoty. Mamy lęki, niepokoje i zmartwienia. Ponieważ zapominamy o tej prawdzie o sobie. Ta prawda jest również niezbędna do zrozumienia tajemnicy wcielenia. Ponieważ wcielenie jest realizacją tej prawdziwej miłości Boga. Ta prawda jest niezbędna także do zrozumienia prawdy o drugiej osobie, która jest obok mnie. Ta osoba jest również miłowana w ten sam sposób przez tego samego Boga. Tak więc muszę traktować tę osobę również z miłością, bo Bóg zna również każdy włosek na jej głowie. Dlatego Ewangelia stawia przed nami pytanie: czy jestem świadomy prawdy o Bożej miłości we mnie i w innych?