Najświętsze Serce Pana Jezusa – Uroczystość
Pierwsze czytanie – Księga Powtórzonego Prawa 7:6-11
„[…] ciebie wybrał Pan, Bóg nasz, abyś był Jego ludem […]”. Pan wybrał nas, abyśmy byli Jego własnym ludem. Wybrał nas sercem, abyśmy byli Jego własnością. To z Jego miłości do nas. Odkupił nas, aby uczynić nas swoimi. Jest wierny swojemu przymierzu, aby zachować nas dla siebie. Dzięki Jego łaskawości przez tysiąc pokoleń pozostajemy Jego własnością na zawsze. Jego miłość do nas nie wynika z naszych zasług. Ale z powodu Jego wyboru. Musimy więc pozostać w tej miłości poprzez nasz wybór we wszystkich rzeczach. On chce, abyśmy pozostali Jego własnym ludem. Dlatego musimy dokonywać wyborów miłości, tak jak On nas wybrał. Musimy rozwijać relację z Sercem Jezusa, gdzie możemy znaleźć miłość Boga w jej doskonałości. Serce Jezusa jest najlepszym miejscem, ponieważ jest pełne miłości i przebaczenia, miłosierdzia i łaski. To pewne miejsce, ponieważ to Bóg postanowił nas kochać, znając nas doskonale. Zastanówmy się: Jak bardzo jestem oddany Najświętszemu Sercu Jezusa?