Ofiarowanie Pańskie – Święto
Ewangelia – Łukasza 2:22-40
„Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie”. To jest punkt wyjścia każdego powołania, świadomie lub nieświadomie. Kiedy odkrywamy, że cały punkt naszego życia znajduje się w jednej osobie, Jezusie Chrystusie, wtedy wszystko staje się względne w stosunku do tej osoby. Kiedy Symeon widzi Dzieciątko Jezus, jest zadowolony, jest spełniony, ponieważ całe życie czekał na ten moment. Momentu spotkania ze swoim Panem, Jezusem Chrystusem. To bardzo stosowne, że w tym dniu obchodzimy święto wszystkich osób konsekrowanych. Ponieważ podobnie jak Symeon, odkryliśmy, że jedyną wartościową rzeczą w naszym życiu jest relacja z naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Uważnie medytuj słowa Symeona: „Teraz, Mistrzu, możesz pozwolić odejść swemu słudze w pokoju, tak jak obiecałeś; bo moje oczy ujrzały zbawienie, które przygotowałeś, aby ujrzały je wszystkie narody, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. Na własne oczy rozpoznał to wszystko w Jezusie Chrystusie. Teraz nasza kolej, zwłaszcza my, którzy w pełni poświęciliśmy swoje życie Jezusowi. Ktoś może nas zapytać: „Dlaczego tak postępujesz ze swoim życiem?”. Nasza odpowiedź jest taka sama: ponieważ moje oczy ujrzały zbawienie, które przygotowałeś, aby ujrzały je wszystkie narody, światło na oświecenie pogan i chwałę każdego człowieka w stworzeniu. Zastanówmy się: Ważne jest, aby nasze oddanie Jezusowi opierało się na naszym osobistym rozpoznaniu Jezusa jako światła każdej osoby w ciemności.