Piątek 15. tygodnia czasu zwykłego
Święty Wawrzyniec z Brindisi, kapłan, doktor Kościoła
Pierwsze czytanie – Księga Wyjścia 11:10-12:14
„Krew ta posłuży wam do oznaczenia domów, w których mieszkacie”. W dzisiejszym czytaniu czytamy o ustanowieniu Paschy. Ta Pascha w Starym Testamencie zwiastuje prawdziwą Paschę, kiedy krew Chrystusa zbawia całą ludzkość. Krew w Starej Passze jest pobierana i umieszczana na dwóch odrzwiach i nadprożu domów, w których spożywa się Paschę. W Nowym Testamencie krew Chrystusa służy jako drzwi do wszystkich sakramentów w Kościele. Potrzebujemy wyzwolenia z naszej niewoli. Niewoli grzechów. Możemy zostać wyzwoleni z naszych grzechów tylko wtedy, gdy pozwolimy Bogu przejść przez nasze życie. Na tę Paschę musimy być przygotowani. Musimy przyjąć Pana nad nami. To przygotowanie dokonuje się w Jezusie Chrystusie i we krwi Jezusa Chrystusa jesteśmy wyzwoleni z niewoli grzechu. Zastanówmy się: Czy jestem oddany drogocennej krwi Jezusa Chrystusa, która wybawiła mnie z niewoli grzechu?