Piątek 29 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 12, 54-59
„Jak to jest, że nie wiecie, jak interpretować te czasy?”. Jak to jest, że nie wiemy jak interpretować nasze czasy? Bo czytamy nasze czasy bez Jezusa Chrystusa! Chcemy czytać nasze czasy jako nasz produkt, jako nasze osiągnięcie, jako nasz sukces. W tym właśnie miejscu chybiamy. Czas i każde wydarzenie w czasie należy do Pana czasów. I jest plan Boga, który przebiega w czasie i w każdym pojedynczym wydarzeniu. Jeśli chcemy być częścią tego planu, musimy być częścią Pana historii, Jezusa Chrystusa. Aby być częścią Jezusa Chrystusa, musimy kochać i przebaczać. Tak więc w każdym momencie, w którym kochasz i przebaczasz, stajesz się częścią historii ludzkości odkupionej przez Jezusa Chrystusa. Z tej perspektywy możesz interpretować historię we właściwy sposób. Czy jesteś gotowy stać się częścią czasu Jezusa Chrystusa poprzez miłość i przebaczenie?