Piątek piątego tygodnia Wielkiego Postu
Ewangelia – Jana 10:31-42
„Jesteś tylko człowiekiem, a twierdzisz, że jesteś Bogiem”. To jest brak zrozumienia faryzeuszy i uczonych w Piśmie. Pod koniec tej ewangelii czytamy, że: „Udał się znowu na drugi brzeg Jordanu, aby zamieszkać w tej okolicy, gdzie niegdyś Jan udzielał chrztu. Wielu ludzi, którzy tam do Niego przyszli, mówiło: „Jan nie dawał znaków, ale wszystko, co mówił o tym człowieku, było prawdą”; i wielu z nich uwierzyło w Niego”. Powstaje więc pytanie, jak to możliwe. Wykształcona i elitarna grupa nie rozumiała Jezusa. Ale prości ludzie, którzy przybyli na drugą stronę Jordanu, uwierzyli w Jezusa. Przeczytaj jeszcze raz, co mówią: „Jan nie dawał znaków, ale wszystko, co mówił o tym człowieku, było prawdą”. Uwierzyli więc w nauczanie Jana Chrzciciela o nawróceniu i pokutowali. Dlatego ich serca otworzyły się na poznanie Jezusa Chrystusa jako Boga. Kiedy nie jesteśmy gotowi na nawrócenie, zamykamy się w naszym wyobrażeniu Boga. Kiedy się nawracamy, otwieramy się na to, co Bóg chce nam pokazać. Możemy zobaczyć dzieło Ojca w czynach Syna, Jezusa Chrystusa. Pokutujmy więc, aby zrozumieć osobę Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się: Wielki Post to czas pokuty i nawrócenia, abyśmy byli otwarci na Boże objawienia.