CHLEB POWSZEDNI

Piątek, 23 grudnia

23 grudnia
O Emmanuelu!!!
Ewangelia – Łk 1, 57-66
„Na imię mu Jan”. Wszyscy inni chcieli go nazwać po ojcu Zachariaszem. Ale Elżbieta i Zachariasz wiedzieli, że to nie jest imię, które powinno być nadane dziecku. Ponieważ otrzymali łaskę Bożą, doświadczyli łaski Bożej i żyli łaską Bożą. Więc dla nich to nie krewni decydują, ale to łaska dyktuje im decyzję. To już nie, tradycje ich prowadzą, ale to wiara. Elżbieta zabiera głos w tej sprawie. Ma odwagę iść pod prąd, bo żyła łaską. Zachariasz prosi o tabliczkę do pisania. Nie chce iść pod prąd, bo uwewnętrznił łaskę. „Na imię mu Jan”. Adwent to czas, aby żyć łaską i dokonywać zmian wbrew wszelkim naciskom na nas.

Share: