Piątek 1. tygodnia Wielkiego Postu
Święty Polikarp, biskup, męczennik
Ewangelia – Mateusza 5:20-26
„Jeśli więc przyniesiesz ofiarę swoją na ołtarz i tam przypomnisz sobie, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam ofiarę swoją przed ołtarzem, idź i pojednaj się najpierw z bratem swoim, a potem wróć i złóż ofiarę swoją”. Jest to jedno z najbardziej wymagających wymagań, jakie Jezus Chrystus postawił przed nami, abyśmy mogli stać się częścią Jego ofiary. Jego ofiara jest absolutną ofiarą przebaczenia. Człowiek zbuntował się przeciwko Bogu. Bóg stał się człowiekiem, aby przebaczyć człowiekowi. Przebaczył nam umierając na krzyżu. Przebaczył wszystkim poprzez śmierć na krzyżu. Jeśli chcemy uczestniczyć w tej ofierze, musimy przebaczyć każdemu i upewnić się, że jesteśmy w komunii z innymi. Jezus umarł za każdego z nas. Każdy z nas jest dla Niego ważny. Dlatego musimy traktować każdą osobę z szacunkiem i miłością. Słowo Boże nie pozwala nam nawet gniewać się na kogokolwiek. Druga osoba jest ważna. Jest na obraz i podobieństwo Boga. Ten boski aspekt w każdej osobie musimy szanować. Zastanówmy się nad tym: Wielki Post to czas wzrastania w przebaczeniu i zrozumieniu drugiego człowieka.