CHLEB POWSZEDNI

Piątek 24 lutego

Piątek po Środzie Popielcowej
Pierwsze czytanie – Izajasza 58:1-9
Post, o który Pan prosi przez słowa Izajasza, jest rewolucyjny. Post jest przypięty do braterstwa z ubogimi i cierpiącymi. „Czyż nie jest to taki post, który mi się podoba – to Pan mówi – aby połamać niesprawiedliwe okowy i rozwiązać rzemienie jarzma, aby uwolnić uciśnionego i złamać każde jarzmo, aby dzielić swój chleb z głodnym i dać schronienie bezdomnemu ubogiemu, aby przyodziać człowieka, którego widzisz nagiego i nie odwracać się od swoich krewnych?”. Tak więc post to czynienie sprawiedliwości, post to wyzwalanie, post to dzielenie się. Post, którego chce Pan, dotyczy właśnie tych kwestii – czynienia sprawiedliwości, wyzwalania i dzielenia się. A prorok Izajasz mówi nawet o konsekwencjach tej rewolucji. „Wtedy twoje światło zabłyśnie jak świt, a twoja rana szybko się zagoi. Twoja uczciwość będzie szła przed tobą, a chwała Pana za tobą. Płaczcie, a Pan odpowie; wołajcie, a powie: 'Jestem tu'”. Będzie dużo światła w blasku ludzi wokół ciebie i rany naszego codziennego życia będą szybciej uzdrawiane. Obecność Pana będzie wokół nas, co jest najpiękniejszą rzeczywistością. Zastanówmy się: jak duża ilość czynienia sprawiedliwości, wyzwalania i dzielenia się jest w moim poście?

Share: