Święci Szymon i Juda Tadeusz, Apostołowie – święto
Ewangelia – Łk 6, 12-19
Powołujący jest ważniejszy niż powołanie. To jest bardzo ważne w kwestii naszego powołania. Kiedy zapominamy o powołującym, powołanie staje się mało znaczące i nieistotne. To właśnie dzieje się z wieloma powołaniami. Skupiają się oni na swoim powołaniu, ale nie na osobie, która ich powołała. Nie mają praktycznie żadnej relacji z powołującym, a jedynie z powołaniem. Stajemy się dobrymi menadżerami, stajemy się dobrymi organizatorami, osiągamy dobre zyski, a nawet dajemy dobre usługi. Ale nasza misja jest inna. Jesteśmy powołani, aby być z Nim, naszym powołującym. Cokolwiek robimy, bez Jego obecności staje się bez znaczenia. W naszej misji nie chodzi o sukcesy, ale o to, że obecność Tego, który nas powołał, robi różnicę.