Piątek 30. tygodnia okresu zwykłego
Święty Marcin de Porres, zakonnik
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 9:1-5
„Chętnie zostałbym potępiony i odcięty od Chrystusa, gdyby to mogło pomóc moim braciom z Izraela, z krwi i kości”. Paweł jest gotowy do maksymalnego poświęcenia, aby pomóc swoim braciom. Jest to jeden z momentów, w których możemy zrozumieć zasadę wcielenia. Stwórca staje się stworzeniem. To bardzo trudne do zrozumienia. Paweł mówi, że jest gotów odciąć się od Chrystusa. Jak można myśleć o czymś takim? Ale z miłości do ludzkości Bóg stał się człowiekiem. Miłość Boga do nas jest najważniejszą rzeczywistością na ziemi. Logika św. Pawła jest następująca: Bóg z miłości do ludzkości postanowił stać się śmiertelnym człowiekiem, rezygnując ze swojej chwały. Jeśli takie są kryteria miłości, ja również muszę zrezygnować z najbardziej chwalebnej rzeczy w moim życiu, mojej relacji z Chrystusem, aby okazać miłość moim braciom. Miarą wiary w Jezusa Chrystusa jest ofiara złożona z miłości do drugiego człowieka. Zastanówmy się: Czy jestem po prostu dumny z tego, że jestem chrześcijaninem, czy też chcę postępować jak chrześcijanin?