Poza Polską: Święci Filip i Jakub, Apostołowie – Święto
Ewangelia – Jana 14:6-14
Dziś obchodzimy święto Apostołów Filipa i Jakuba. Jakub był jednym z trzech Apostołów, których Jezus wybrał, aby byli z Nim w ważnych chwilach. Filipa znamy z jego prośby: „Panie, pozwól nam ujrzeć Ojca, a wtedy będziemy usatysfakcjonowani”. Filip rozumiał istotę przesłania Jezusa Chrystusa. To dlatego było w nim to żarliwe pragnienie ujrzenia Ojca. Jezus objawia Filipowi tajemnicę Trójcy Świętej. „Widzieć mnie znaczy widzieć Ojca”. I znowu: „Słowa, które do ciebie mówię, nie mówię od siebie: to Ojciec, żyjący we mnie, wykonuje to dzieło”. Mówiąc jaśniej, Jezus mówi: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”. Tak więc wyraźne objawienie Trójcy pochodzi z tej prośby Filipa. Wynika z tego, że tajemnice Boga zostaną objawione temu, kto gorąco tego pragnie. I nie tylko pragnie, ale także ma odwagę o to prosić. Filip miał odwagę o to prosić. Często nasza relacja z Jezusem nie rozwija się, ponieważ nie prosimy Go o to. Nie prowadzimy z Nim dialogu. Zastanówmy się: Wielkanoc to dialog ze Zmartwychwstałym Chrystusem.