CHLEB POWSZEDNI

Piątek 3 marca

Pierwszy piątek miesiąca – Nabożeństwo do Najświętszego Serca
Piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie – Ezechiel 18, 21-28
Prorok Ezechiel wyraźnie podkreśla naszą osobistą odpowiedzialność za nasze grzechy. Nie tylko w kwestii naszych grzechów, ale także w kwestii naszego nawrócenia. To ostatecznie nasz wybór czyni różnicę. Możemy winić innych i sytuacje za nasze grzechy, ale ostatecznie to nasz wybór. Zapominamy o tym. Zwykle mówimy, że inni mnie rozzłościli, inni kazali mi to zrobić, inni mnie sprowokowali, inni zasugerowali. Tak, to są okoliczności, ale w środku tych okoliczności to ty dokonujesz wyboru, jak zareagować. Tak więc, na końcu jestem odpowiedzialny za moje działanie. Ponownie, to jest nasz wybór, czy nadal grzeszyć, czy zrezygnować z grzechu i żałować za grzechy. Pan czeka na nasz powrót. Jak tylko wyrzekniemy się naszych grzechów, On nas przyjmuje zapominając o wszystkich naszych grzechach. Zastanówmy się: Wielki Post to czas wzrastania w naszej osobistej odpowiedzialności za uczciwość naszych czynów.

Share: