Święty Jan Maria Vianney, kapłan
Piątek 17. tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – Ezechiela 3:17-21
„Jeśli jednak ostrzeżesz człowieka prawego, aby nie grzeszył, a on powstrzyma się od grzechu, będzie żył dzięki twojemu ostrzeżeniu, a ty również ocalisz swoje życie”. Bóg daje nam zadanie troszczenia się o innych. Słowo Boże musi być przekazywane innym, aby mogli je zachować. Musimy przekazywać Słowo Boże w Jego imieniu Pan mówi: „Ilekroć usłyszysz słowo ode Mnie, ostrzegaj ich w Moim Imieniu”. Tak więc najpierw musimy słuchać Boga, aby usłyszeć, co On mówi, a następnie musimy przekazywać innym. Ponieważ wszyscy mamy powołanie strażnika Domu Izraela. Mamy powołanie bycia strażnikiem drugiego. Musimy troszczyć się o innych. Troszcząc się o innych, możemy również ocalić samych siebie. Najlepszym sposobem troski o drugiego jest świadectwo Słowa Bożego, którego słuchamy. Zastanówmy się: Czy jestem strażnikiem Ludu Bożego poprzez bycie świadectwem Słowa Bożego?