Piątek 13. tygodnia czasu zwykłego
Święty Antoni Maria Zaccaria, kapłan
Ewangelia Mateusza 9:9-13
„Nie zdrowi potrzebują lekarza, lecz chorzy. Idź i poznaj znaczenie tych słów: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. I rzeczywiście, nie przyszedłem powołać cnotliwych, ale grzeszników”. W tych słowach Jezusa Chrystusa widzimy relację Boga z człowiekiem. Potrzebujemy łaski Bożej. A Bóg jest gotów się nami zaopiekować. We fragmencie widzimy, że idzie tam, gdzie siedział Mateusz i wzywa go. Mateusz poszedł za Nim. Z naszej strony Jezus prosi nas, abyśmy byli miłosierni w naszym życiu wobec innych, tak jak On jest miłosierny. On nas rozumie i akceptuje ze wszystkimi naszymi grzechami i słabościami. Jezus w domu Mateusza pośród celników i grzeszników to piękny obraz do medytacji. Pokazuje, jak bardzo Bóg chce być pośród nas. Naszego życia ze wszystkimi naszymi grzechami i słabościami. On jako lekarz chce nas uzdrowić. On nas uzdrawia. Musimy to rozpoznać i musimy być miłosierni dla siebie nawzajem. To nie nasze poświęcenie pozwala Bogu być obecnym w naszym życiu, ale nasze miłosierdzie i zrozumienie innych pozwala Bogu być obecnym w naszym życiu. Zastanówmy się: Czy pozwalam Jezusowi być obecnym w naszym życiu poprzez moje miłosierne zrozumienie innych?