Piątek 26. tygodnia okresu zwykłego
Święty Brunon, kapłan
Pierwsze czytanie – Baruch 1:15-22
Prorok rozpoznaje, co dzieje się z nami, gdy grzeszymy i oddalamy się od Pana. Kiedy jesteśmy nieposłuszni Panu, nie słuchamy Jego głosu w naszym sercu, ale podążamy za obcymi głosami. Bóg jest naszym stwórcą i wyzwolicielem. Jego głos jest głęboko w naszym sercu. Słuchanie Go i podążanie za Nim jest jak życie w krainie mlekiem i miodem płynącej. Podążając za obcymi głosami, oddalamy się od dobra, do którego zostaliśmy powołani. Ważne jest, aby rozpoznać, kiedy jesteśmy nieposłuszni Panu. „Uczciwość należy do Pana, Boga naszego”. Pan zawsze chce dla nas jak najlepiej. Chce, abyśmy zawsze byli w krainie mlekiem i miodem płynącej. Możemy więc zawsze biec do Niego, aby być częścią Jego uczciwości, słuchając Jego głosu. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję, kiedy nie słucham głosu Pana?