Uroczystość Objawienia Pańskiego
Pierwsze czytanie – Izajasza 60, 1-6
„Podnieście oczy i spójrzcie dookoła:”. Chwała Pana wznosi się na was, choć noc jeszcze okrywa ziemię i ciemność ludy. Dzięki Wcieleniu zbawienie jest tam. Światło jest tam. Choć noc nadal obejmuje ziemię i ciemność ludzi. Wizyta Magów to znak, że Zbawiciel jest nie tylko dla narodu wybranego, ale dla całego świata. Narodziny Jezusa Chrystusa przekształcają pojęcie ludu wybranego na cały lud świata. Świat zostaje odkupiony przez Jezusa Chrystusa. Ale wiele razy mamy pytanie, ponieważ widzimy tylko noc, która wciąż pokrywa ziemię i ciemność. Nie podnosimy oczu naszych i nie patrzymy dookoła. Słowo Boże prosi w dwóch momentach, aby wznieść się ponad poziom ludzki, „podnieście oczy”. Łatwo jest widzieć rzeczy na poziomie ludzkim i widzieć w sposób depresyjny. Ale kiedy patrzysz na rzeczy w sposób boski, rzeczywistość wydaje się inna. Poza nocą, która wciąż okrywa ziemię i ciemnością ludzi, zobaczysz chwałę Pana, która wzrasta. Zastanówmy się: czy potrafię dostrzec poza ciemnością chwałę Pana?