Piątek 13 tygodnia czasu zwykłego
Pierwszy Piątek: Powierzmy się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Pierwsze czytanie – Rdz 23:1-4,19,24:1-8,62-67
„Pośle teraz anioła swego przed tobą, abyś tam wybrał żonę dla mego syna”. Tak, plan Boży jest doświadczany przez tych, którzy są prowadzeni przez aniołów. Historia Izaaka znajdującego Rebekę jest w dużym stopniu zainspirowana interwencją Pana. Historia zbawienia jest prowadzona przez Pana w jej szczegółach od Pana. Pozytywne doświadczenie z Panem polega na tym, że Bóg przejmuje inicjatywę i toruje drogę do tego, czego chce. Izaak znajduje Rebekę i kocha ją. Bóg mu w tym pomaga. Życie z Bogiem to życie, w którym Bóg nieustannie oddziałuje. Życie z Bogiem to życie, w którym nawet Bóg pomaga nam w drobnych szczegółach. Zastanówmy się: na ile pozwalam Bogu w moim życiu?