Matki Bożej Różańcowej
Piątek 27 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 1, 26-38
Różaniec nie jest powtarzaniem modlitwy. To pełna celebracja tajemnicy zbawienia, która dokonała się w historii ludzkości. Jest wędrówką razem z Matką Bożą przez wydarzenia historii zbawienia. Stajemy razem z Matką Bożą i przeżywamy razem z Nią wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa, z tą samą wiarą i tym samym sercem przeżywając uczucia radości, smutku, nadziei i łaski. Jedność w wierze i w sercu z Matką Bożą. Ta możliwość jest darem Różańca. Ale nie tylko to – odmawiając Różaniec, przechodzimy do rozpoznawania wokół siebie tych samych wydarzeń, które Jezus przyswoił sobie we Wcieleniu. Wydarzenia radości, wydarzenia smutku, wydarzenia nadziei i wydarzenia łaski i uczestniczymy w tych wydarzeniach razem z Matką Bożą w dziękowaniu Jezusowi, we wstawianiu się do Niego, w chwaleniu Go i wysławianiu.