Narodzenie Najświętszej Maryi Panny – Święto
Pierwsze czytanie – Micheasz 5:1-4
Dziś obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. To z Niej narodził się Zbawiciel, który stanie i będzie pasł swoją trzodę mocą Pana, majestatem imienia swego Boga. Pod Jego władzą lud będzie żył bezpiecznie, bo Jego władza rozszerzy się aż po krańce ziemi. On sam będzie pokojem. Ona jest radością i nadzieją każdego z nas, którzy cieszymy się tym odkupieniem. Ona toruje nam drogę do bycia pod mocą i majestatem imienia Boga. Obok Niej możemy poczuć obecność Zbawiciela, który stoi i karmi nas mocą Pana. Razem z Nią możemy żyć bezpiecznie wszędzie. W Niej możemy być w pokoju z Tym, który sam jest pokojem. Zastanówmy się: Czy naprawdę żyję obok Matki Bożej?