Piątek 23 tygodnia w okresie zwykłym
Świętego Piotra Klawera
'Czy jeden ślepiec może prowadzić drugiego? Znamy odpowiedź. Nie. Niewidomy nie może prowadzić drugiego człowieka. Bo naprawdę pytanie tutaj brzmi: „kiedy człowiek staje się ślepy?”. Kiedy staję się ślepy? Odpowiedź brzmi: Staję się ślepy, gdy tracę sumienie. Staję się ślepy, gdy popełniam wciąż te same błędy. Staję się ślepy, gdy jestem nieczuły na uczucia innych. Staję się ślepy, gdy zamykam oczy i uszy na cierpienia innych. Staję się ślepy, gdy ignoruję niesprawiedliwość wyrządzaną innym. Dziś jest dzień, by zobaczyć, czy jestem ślepy, czy nie? Czy próbuję poprawiać innych, gdy jestem ślepy? Bądźcie szczerzy i odpowiedzcie przed sobą i przed swoim Panem.