Dnia 6 maja z pielgrzymką do służebnicy Bożej siostry Dulcissimy przyjechały dzieci z Marklowic, które poraz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca. Dzieci pod opieką rodziców uczestniczyły we mszy świętej w naszej kaplicy, którą sprawował ich proboszcz ks. Jacek Moroń.
Ksiądz w homilii nawiązał do dnia I Komunii św. Helenki Hoffmann i zachęcał dzieci, by tak jak to robiła Helenka zaprzyjaźnić się z Panem Jezusem. Na prośbę proboszcz opowiedziałam naszym pielgrzymom kilka świadectw mówiących o otrzymanych łaskach wyproszonych za wstawiennictwem siostry Dulcissimy.
Po mszy świętej zwiedziliśmy izbę pamięci, pomodliliśmy się przy grobie naszej siostry. Pamiątkowe zdjęcia i mini piknik w naszym ogrodzie klasztornym dopełniły czas naszym pielgrzymom.
Niech służebnica Boża siostra Dulcissima pomaga i prowadzi wszystkie dzieci do Serca Jezusa.

S. Małgorzata Cur