Kiedy jesteśmy pokorni, elastycznie dostosowujemy się do najbardziej niespodziewanych, negatywnych i trudnych sytuacji i ludzi. Skromność czyni nas elastycznymi i otwartymi na zmiany i akceptację. A jeśli jesteśmy elastyczni, możemy dostosować się do sytuacji, nie krzywdząc i nie raniąc innych, a także utrzymać nasze dobre samopoczucie. Duma blokuje i czyni nas upartymi, a my nie rozpoznajemy piękna, które uosabia dana sytuacja. Dziś niech wasze spojrzenie spoczywa na rzeźbie, a nie na kamieniu, z którego jest wykonana. Zobaczmy raczej więcej pozytywów i dobrych cech niż wad, zarówno w nas samych, jak i w innych. Pomaga w tym bycie pokornym. W ten sposób możemy zwiększyć wartość naszego życia.

Don Giorgio